רחפנים מקצועיים

רחפנים אלו מיועדים למטיסים מקצועיים וצלמים
ואינם נמכרים לילדים
רחפנים אלו מצויידים במערכות מתקדמות
מערכות שידור וידאו לאחור ברמה גבוהה ביותר

וחלים עליהם כל חוקי רשות התעופה האזרחית לפי חוק


6 מוצרים

6 מוצרים